PERSONDATAPOLITIK


PERSONDATAPOLITIK FOR WORKR® APPLIKATIONEN

1. Generelle bestemmelser

Denne ”Persondatapolitik for WORKR® applikationen” (herefter benævnt ”Persondatapolitikken”) gælder for alle, der bruger WORKR® applikationen og de heri indeholdte tjenester.
WORKR® applikationen ejes og udbydes af Yomisé P/S, CVR-nr. 37303933, Themsvej 43, DK-8240 Risskov (herefter benævnt ”Selskabet”).

Persondatapolitikken regulerer enhver behandling, herunder indsamling, registrering, videregivelse m.v. af personoplysninger, som Selskabet får adgang til gennem din brug af WORKR® applikationen.
Selskabet anses for at være dataansvarlig i persondatalovens forstand, hvilket indebærer, at Selskabet skal sørge for, at behandling af dine personoplysninger overholder persondataloven.

Det er en forudsætning for din adgang til og anvendelse af WORKR® applikationen og de heri indeholdte tjenester, at du accepterer at være bundet af Persondatapolitikken.

Der henvises i øvrigt til ”Generelle vilkår og betingelser for brug af WORKR® applikationen”, som – sammen med Persondatapolitikken – gælder for din anvendelse af WORKR® applikationen og de heri indeholdte tjenester.

 

2. Behandling af dine personoplysninger

Når du anvender og eventuelt opretter en brugerkonto i WORKR® applikationen, vil der blive registreret og opbevaret en række oplysninger om dig, herunder oplysninger om dit navn, adresse, billede, virksomhedsnavn, personlig beskrivelse af dig (som uploadet af dig selv) og beskeder, som du indtaster i WORKR® applikationens chat-funktion.
Formålet med registreringen er, at andre brugere af WORKR® applikationen, skal kunne kontakte dig med henblik på at afdække, om der er basis for at indgå en aftale omkring ansættelse eller brug af arbejdskraft. Således vil dine personoplysninger fra tid til anden blive videregivet til andre brugere, se dog nedenfor.

Oplysningerne vil også kunne bruges af Selskabet med henblik på at vedligeholde og optimere WORKR® applikationen. I det omfang, at du har givet tilladelse hertil, vil oplysningerne endvidere kunne benyttes af Selskabet til at sende dig markedsføring.
Personoplysninger, der potentielt kan identificere dig (f.eks. e-mail adresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er kun tilgængelig for andre brugere af WORKR® applikationen, når du udtrykkeligt har accepteret dette.

Selskabet gemmer dine personoplysninger i vores system så længe Selskabet har et konkret, sagligt formål med dette, eller indtil det tidspunkt, hvor du (jf. pkt. 4 nedenfor) beder os om at slette oplysningerne.

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering, strafbare forhold, oplysninger om væsentlige sociale problemer, helbredsoplysninger eller oplysninger om andre rent private forhold i WORKR® applikationen.
Hvis Selskabet bliver bekendt med, at sådanne oplysninger er indtastet eller uploadet i WORKR® applikationen, vil oplysningerne omgående og uden varsel blive fjernet.

 

3. Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid se og rette dine personoplysninger ved at logge ind på din brugerkonto i WORKR® applikationen. Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte os via de i pkt. 7 angivne kontaktoplysninger.

 

4. Sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid slette dine personoplysninger ved at logge ind på din brugerkonto i WORKR® applikationen og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til Selskabet.

 

5. Øvrige rettigheder

I medfør af persondatalovens afsnit III har du visse øvrige rettigheder.

 

6. Sikkerhed

Selskabet træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

 

7. Ansvarsfraskrivelse

Selskabet forbeholder sig ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug, overtrædelse af Persondatapolitikken eller øvrige aftalevilkår eller brug til uvedkommende og/eller strafbare formål.
Selskabet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som du måtte lide, fordi Selskabet ændrer eller nedlægger WORKR® applikationen eller de heri indeholdte tjenester eller fordi WORKR® applikationen helt eller delvist måtte være utilgængelig. I øvrigt henvises til ”Generelle vilkår og betingelser for brug af WORKR® applikationen” som kan ses her: generelle vilkår og betingelser.

 

8. Klagevejledning

Ønsker du at klage over noget i relation til Selskabets indsamling, opbevaring, behandling m.v. af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Selskabet via de i pkt. 7 angivne kontaktoplysninger.

 

9. Henvendelser til Selskabet

Alle henvendelser og meddelelser til Selskabet angående personoplysninger og Persondatapolitikken skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:
E-mail:
Kontakt@workr.dk
Postadresse:
Yomisé P/S
Att.: Support-afdelingen
Themsvej 43
DK-8240 Risskov

 

10. Lovvalg og værneting

Persondatapolitikken er underlagt dansk ret.
Enhver tvist, der relaterer sig til Persondatapolitikken og din brug af WORKR® applikationen, skal afgøres af de danske domstole. Retten i Aarhus skal så vidt muligt være værneting i første instans.